Disable Preloader

Khidmat Nasihat Kewangan Korporat

Kelangsungan Perniagaan

Kelangsungan Perniagaan

Kelangsungan Perniagaan
Risiko perniagaan mesti dikurangkan dan berterusan dengan sedikit gangguan.
Sebagai pemilik perniagaan, selain risiko perniagaan, anda juga akan menghadapi risiko bukan perniagaan yang mungkin memberi kesan ekonomi yang buruk kepada syarikat anda, walau besar atau kecil.
Kami sentiasa berusaha untuk memahami dan melengkapkan keperluan insurans anda di mana sekiranya kejadian yang diinsuranskan berlaku, kesan ekonomi akan diminimumkan dan syarikat anda dapat terus beroperasi dengan sedikit gangguan.

Perlindungan Terhadap Kebakaran dan Keadaan Ekstremous
Melindungi harta perniagaan anda dari kebakaran, banjir, kilat dan risiko bukan komersial yang lain.

Insurans Pengarah dan Pegawai
Mengatasi kematian pengarah atau pegawai penting dipermudahkan.

Ganti rugi Profesional
Melindungi perniagaan anda daripada implikasi undang-undang untuk mengelakkan yuran undang-undang menghalang pertumbuhan perniagaan anda.

Kenderaan Komersial dan Perjalanan Korporat
Melindungi kenderaan perniagaan anda, dan melindungi insurans perjalanan anda untuk memastikan perjalanan perniagaan yang lancar.

Salah satu bidang yang kami pakar adalah rancangan PKS untuk pelbagai syarikat. Kami bekerja secara langsung dengan rakan kongsi kami dalam memastikan rancangan UKM yang tepat untuk memenuhi sebilangan besar industri perniagaan yang memberikan nilai yang tepat kepada pelanggan kami, terutama untuk kategori tertentu seperti di bawah.

Kategori Liputan
1. Kebakaran 2. Kehilangan Akibat Kebakaran 3. Risiko Khas 4. Pencurian 5. Wang 6. Pintu kaca 7. Tanggungjawab Majikan 8. Liabiliti awam 9. Pampasan Pekerja 10. Loji & Jentera Bergerak 11. Jaminan Kesetiaan 12. Kemalangan Peribadi Kumpulan 13. Kerosakan Jentera 14. Kerosakan Mesin - Kehilangan Untung 15. Peralatan elektronik 16. Barang dalam Transit 17. Penutup Media Data 18. Kemerosotan Stok 19. Kenaikan kos kerja 20. Tanggungjawab Pengarah & Pegawai 21. Keganasan & Sabotaj

Smart Retail Shield

Bil kategori liputan

15

Risalah Produk

PDF

SME Package

Bil kategori liputan

14

Risalah Produk

PDF

Business Advantage Plus (Enhanced)

Bil kategori liputan

16

Risalah Produk

PDF

Flexi SME 365

Bil kategori liputan

9

Risalah Produk

PDF

BizGuard

Bil kategori liputan

13

Risalah Produk

PDF

Flexiguard Plus

Bil kategori liputan

10

Risalah Produk

PDF

BizCare

Bil kategori liputan

11

Risalah Produk

PDF

Smart Business Solutions

Bil kategori liputan

11

Risalah Produk

PDF

Multi Bix Protector

Bil kategori liputan

9

Risalah Produk

PDF

Business Safeguard

Bil kategori liputan

11

Risalah Produk

PDF

Business Insurance Solutions

Bil kategori liputan

8

Risalah Produk

PDF

Z One Business

Bil kategori liputan

10

Risalah Produk

PDF

SMI Supreme

Bil kategori liputan

8

Risalah Produk

PDF

Ikhlas Niaga

Bil kategori liputan

8

Risalah Produk

PDF

Takaful mySME

Bil kategori liputan

14

Risalah Produk

PDF

SME Business Takaful

Bil kategori liputan

10

Risalah Produk

PDF